Δικαιολογητικά Εοππυ για γυαλιά

Σε έγγραφο της αρμόδιας διεύθυνσης του ΕΟΠΥΥ, αναφέρονται όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι για το θέμα της πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής φροντίδας.

 Από τους ιδιώτες γιατρούς που έχουν πιστοποιηθεί με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

 
Γυαλιά

O EΟΠΥΥ χορηγεί στους ασφαλισμένους για την αποκατάσταση της οπτικής τους οξύτητας τα παρακάτω είδη και ως εξής:

Ένα ζευγάρι γυαλιά ή φακούς επαφής.

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται να ανανεώνουν τα γυαλιά τους κάθε τέσσερα χρόνια και τους φακούς επαφής τους κάθε δύο χρόνια. Δεν χορηγούνται γυαλιά και φακοί συγχρόνως.

Σε παιδιά έως 12 ετών, καλύπτονται γυαλιά ασφαλείας (άθραυστα) κάθε δύο έτη.

Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης για γυαλιά (κρύσταλλα και σκελετός) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ και για κάθε φακό επαφής τα 25 ευρώ.

Επίσης, προβλέπονται για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας γυαλιά για τους ασφαλισμένους άνω των 40 ετών, όχι όμως δύο ζευγάρια (ένα μυωπίας και ένα πρεσβυωπίας).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

Ιατρική γνωμάτευση – ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τον οφθαλμιάτρο και έκδοση Vaucher 100Ε

Σε αυτή θα αναφέρεται η πάθηση, οι μετρήσεις οπτικής οξύτητας των οφθαλμών και το είδος του απαιτούμενου είδους (γυαλιά οράσεως ή φακοί επαφής ή κερατοκωνικός φακός).

Εγκριση ελεγκτή ιατρού επί της ιατρικής γνωμάτευσης 
Η έγκριση του ελεγκτή πρέπει να γίνεται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία χορήγησής της, η δε εκτέλεση αυτής εντός ενός 30 ημερών από την ημερομηνία συνταγογράφησης.

Το vaucher υπογεγραμμένο από τον ελεγκτή ιατρό το παραδίδουμε την ημέρα της αγοράς των γυαλιών στο οπτικό κατάστημα που είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΠΥ και πληρώνουμε τη διαφορά.

 

Στρατιωτικές Σχολές

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Ποιά είναι τα όρια στην οπτική οξύτητα και στους βαθμούς των διαθλαστικών ανωμαλιών για την εισαγωγή των υποψηφίων σε στρατιωτικές σχολές;

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

1η Κατηγορία
Σχολή Ευελπίδων (Σωμάτων)
Σχολή Ικάρων (Τμήμα Μηχανικών)
Σχολή Μον. Υπαξ. Στρατού Ξηράς
Σχολή Τεχνικών Υπαξ. Αεροπορίας
Σχολή Διοικητ. Υπαξ. Αεροπορίας
Στρ. Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
Σχολή Αξιωματικών Nοσηλευτικής

Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι σε κάθε οφθαλμό 10/10 (με ή χωρίς διόρθωση) και αν υπάρχει διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 διοπτρίες σε σφαιρικό ισοδύναμο (συνυπολογίζεται ο υπάρχον αστιγματισμός δια 2).

2η Κατηγορία
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι)

Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι σε κάθε οφθαλμό 10/10 χωρίς διόρθωση.

3η Κατηγορία
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μηχανικοί)
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

Η οπτική οξύτητα, χωρίς διόρθωση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/10 σε κάθε οφθαλμό και με διόρθωση να φτάνει τα 10/10 σε κάθε οφθαλμό. Αν υπάρχει μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 διοπτρίες, αν υπάρχει υπερμετρωπία να μην υπερβαίνει τις 3 διοπτρίες και αν υπάρχει αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες. Όλοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση ακτινωτής κερατοτομής.

4η Κατηγορία
Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι)

Η οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά να είναι χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ξεχωριστά. Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία μεγαλύτερη από 1.75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό (μετρημένα με την διαδικασία της κυκλοπληγίας). Επίσης εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία μέχρι 1 διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 cm. Να σημειωθεί πως δεν επιτρέπεται να έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε διαθλαστική επέμβαση (γίνεται έλεγχος με τοπογραφία κερατοειδούς).

5η Κατηγορία
Σχολή Ευελπίδων (Όπλων)
Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας (Αξιωματικών και Αστυφυλάκων)

Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι 10/10 (με ή χωρίς διόρθωση) σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Ο αστιγματισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες.

Δικαιλογητικά για Δίπλωμα Οδήγησης

 Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α’ (αρχική ή επέκταση)

Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

• Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.

 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ισχύος μέχρι 25kW ή με λόγο ισχύος προς βάρος μέχρι 0,16kW/kg ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας οποιασδήποτε ισχύος ή λόγου ισχύος προς βάρος.
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α΄.
 • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm) (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής ή εργασίας  η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.
(Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

 Να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της.

 Να έχει προσωπικό Α.Φ.Μ. (Εκδίδεται από την αφορία).

 Εάν δεν έχει βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να κάνει γενικές εξετάσεις αίματος και ούρων, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος.

 Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος.

 • (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

 Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

 • (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)

 Παράβολο 50€ (2×25) από Δημόσιο Ταμείο για παθολόγο – οφθαλμίατρο και 20€ (2×10) για αμοιβή των ιατρών

 Παράβολο 30 € από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.

 Παράβολο 18 € για την παραλαβή διπλώματος (από δημόσιο ταμείο).

 Παράβολο 10 € για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης από Δημόσιο Ταμείο.

Διαδικασία

 • Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
 • Σε περίπτωση επέκτασης ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Α΄, χορηγείται νέο έντυπο ταυτάριθμο με το προηγούμενο, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά για να ακυρωθεί.
 • Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, κατά την παραλαβή της άδειας, να καταθέσουν την τυχόν κατεχόμενη άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου, η οποία στέλνεται στην Υπηρεσία Τροχαίας που την εξέδωσε.
 • Μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από τη χορήγηση άδειας οδήγησης μοτοσυκλέτας ισχύος μέχρι 25 kW ή με λόγο ισχύος προς βάρος μέχρι 0,16 kW/kg ο κάτοχός της μπορεί να οδηγεί μοτοσυκλέτες οποιασδήποτε ισχύος ή λόγου ισχύος προς βάρος.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.

  Διάρκεια έκδοσης της πράξης

  Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

Ανανέωση άδειας οδήγησης
Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

• Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.

 • Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης και πηγαίνετε για το γνήσιο της υπογραφής στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ

 Ελληνες Υπήκοοι – Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας θεωρημένο από τα ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα

 Αλλοδαποί -Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης

 Το πρωτότυπο δίπλωμα οδήγησης

 Αν πρόκειται για άδεια οδήγησης κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν απαιτείται και μετάφρασή της από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο)

 • Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά (έγχρωμες 4Χ6 εκατοστά)
 • Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμίατρου) με τις νόμιμες αποδείξεις της επίσκεψης των γιατρών ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση

 Αίτηση εκτύπωσης αδειας οδήγησης με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα

 • Παράβολογια την Ανανέωση της Άδειας Οδήγησης – 50

 Παράβολογια την Εκτύπωση της Άδειας Οδήγησης – 30 €

 • Παράβολο Χαρτοσήμου – 18 €

 Εάν η παλιά άδεια είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή επωνύμου παράβολο χαρτοσήμου – 9,02 €

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.